Akademia Ndërkombëtare “Mihai Eminescu” i akordon çmimin prestigjioz trofeu Mihai Eminescu

0
699

Trophy Mihai Eminescu

Under the sign of Mihai Eminescu, homo novus of Romanian culture, members of the Executive Committee of the International Academy ‘Mihai Eminescu’ have decided to honor the prestigious literary activity to Jeton Kelmendi with the Grand Trophy ” Mihai Eminescu ”, because his poetry is always presented the freedom, emotion, and vibrations of Being. As we know, poetry without borders provokes the love, dignity and beauty of the world.

Sous le signe de Mihai Eminescu,homo novus de la culture roumaine,les membres du Comite Executif de l’Academie internationale ‘Mihai Eminescu” ont decides d’honnorer ta prestigieuse activite litteraire avec la Grande trophee ”Mihai Eminescu”,parce que toujours ta poesie a clame la liberte,l”emotion et les vibrations de l’Etre.Comme nous savons , la poesie sans frontieres provoque l”amour,la dignite et la beaute du monde.

Nën shenjën e Mihai Eminescu, homo novus te kulturës rumune, anëtarët e Komitetit Ekzekutiv të Akademisë Ndërkombëtare ‘Mihai Eminescu’ kanë vendosur ta nderojnë veprimtarinë prestigjioze letrare të Jeton Kelmendit me Trofeun e Madh ”Mihai Eminescu”, ngase poezia e tij paraqet gjithmonë lirinë, emocionin dhe dridhjet e Qenies. Siç e dimë, poezia pa kufij provokon dashurinë, dinjitetin dhe bukurinë e botës.

International Academy “Mihai Eminescu”, Romania

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here