Number of visitors on page:

N/A

Love in war time by Jeton Kelmendi

Page Visitors:

N/A

Jeton Kelmendi, Belgium/Kosovo

LOVE IN WAR TIME

Sometimes I want them to happen
These things
Differently
For example, a heavy fog fell on me,
And a border was easily
Crossed —
To pass there first of all
Where a few months ago
I saw a girl
With curly hair,
Only saw her —
And to dream later on, while
Falling in love.

At the end
It is war and we don’t
know the future
Every day fighting with death
These stories that
Someone or whomever
Fell for freedom,
Or other news,
Such as the enemy
Was destroyed,
These are daily routines.
Perhaps
To share with someone

That he desires love
During war time,
Someone will think you are stupid
But even in the fiercest fights
A soldier will never stop thinking about love
I have seen it in myself.

In time of war
God knows
How the end will come,
Perhaps
No time has space for love —
Time tolls,
But what if everyone planted
Death
Who would harvest
Love?

A poet thinks
that the greatest loves
Are born in war time.
Perhaps,
Perhaps — exceeding the imagination
Of a bible story,
Or
Even the most illustrated stories
Of Lorca and Hemingway.
Simply
Love is another war,

It’s an infinite war
Even the longest war
Longer than any other.
But weapons are
Something else:
Heart, Soul and Sex.

I came for myself
And went
Right to the center of stage.
There is war.
Are you looking at it, day by day
Life is becoming even more boring:
This is how it started
My mind confused me,
And with happiness we were ready
For a little more love.

Is this a dream or anti-dream;
Not sure
If someone will ask,
Today —
But, surprisingly,
It happened.
99 times, I have been able to die
All 99.
Without war,
How can love begin ?

It cannot be imagined.
There is love, and war.

Late night
The moon has forgotten
To come outside,
A soldier returns, departs
For other front lines;
When there is love during war time
War continues…
This is a soldier of a soldier.


November 1999, sometime in the War of Kosovo.

Born in the city of Peja, Kosovo Jeton Kelmendi is a poet, player, publicist, translator, publisher, university professor, academic, and active member of the European Academy of Science and Arts in Salzburg Austria. He has published 11 poetry books, 12 books in sciences politics and he has translated 70 books. He is the most translated albanian poet.

 

DASHURI Në KOHË LUFTE

Nganjëherë dua të ndodhin
Krejt gjërat
Ndryshe
Për shembull, me ra mjegulla e dendur,
Sa të kalohet më lehtë
Kufiri,
Të kalohet atypari
Ku disa muaj më parë
Kam parë një vajzë
Kaçurrele,
Së paku ta shoh me sy
E ta ëndërroj pastaj
Duke bërë dashuri.

Fundja
Luftë është dhe luftës
Nuk i dihet:
Përditë duke e mundur vdekjen
Ngjarje të tilla
Se filani e fisteku
Ranë për liri,
Apo edhe lajme tjera,
Si p.sh. armikut iu asgjësuan
Kaq e kaq…
Këto pra janë përditshmëri.
Ndoshta
T’i thuash dikujt
Se në kohë lufte dëshiron
Dashuri,
Dikush të merr për të marrë,
Por edhe në më të përgjakshmet
Luftëra,
Ushtari mendjen s’e heq prej dashurisë
Atë kohë vetë e kam parë.

Kohë lufte është
Zoti e di
Si do t’i vijë fundi,
Ndoshta
As kohë s’ka më për dashuri,
Koha e bën të veten
Por, sikur të gjithë të mbjellin
Vdekjen,
Kush do ta korrte
Dashurinë.

Poeti mendon
Se dashuritë më të mëdha
Lindin në kohë luftërash,
Ndoshta,
Ndoshta tejkalojnë përmasat
E një rrëfimi biblik,
Ose
Edhe historitë më fantastike
Të Lorkës dhe Heminguejit,
Thjesht
Dashuria është një luftë tjetër,
Më e përjetshmja luftë,
Më e gjatë
Se çdo luftë tjetër,
Por armët janë
Tjera:
Zemra, Shpirti dhe Seksi.

I dola vetes dore
Dhe vajta
Mu te kryepersonazhi.
Luftë është
A po e sheh dita-ditës
Jeta po bëhet më e mërzitshme:
Kështu disi
Më ka rrapllua mendja,
Teksa
Me qejf të madh po bëheshim gati
Për pak dashuri.

ëndërr apo zhgjëndërr,
As sot
S’jam i sigurt nëse më pyet
Dikush,
Por, një çudi e madhe
Pat ndodhur
99 herë kam mundur të vdes
99-ën.
Pa luftuar,
Si fillon koha e dashurisë
As që merret me mend,
Haj dashuria bre, he lufta.

Natë e vonë
Dhe Hëna sikur ka harruar
Të dalë,
Kthehet ushtari, niset
Betejave të reja.

Njëmend është dashuri në kohë lufte,
Lufta vazhdon…
He ushtar ushtari.

Nëntor 1999, diku gjatë luftës në Kosovë.

 

I lindur në qytetin e Pejës, Kosova Jeton Kelmendi është poet, dramaturg, publicist, përkthyes, botues, profesor universitar, akademik dhe anëtar aktiv i Akademisë Evropiane të Shkencave dhe Arteve në Salzburg Austri. Ka botuar 11 libra me poezi, 12 libra nga fusha e politikës dhe ka përkthyer 70 libra. Ai është poeti shqiptar më i përkthyer.

New Articles